Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Slangerup Skoles SFO består af 2 afdelinger: Afdeling Lindegård og afdeling Byvang.

 

Fritidsordningen har som primært formål at tilbyde børnene et meningsfyldt og lærerigt rum efter skoletid, hvor de får mulighed for at deltage i fællesskaber og udvikle sociale og personlige kompetencer under pædagogisk supervision.

I SFO vægter vi børnenes egne initiativer højt. Børnene har fri og skal have lov til at forvalte den tid selv med behørig hjælp fra de voksne, der har ansvar for dem.

Legen er det bærende element i børnenes fritid, og foregår i såvel formelle som uformelle aktiviteter. Legen bidrager til trivsel, læring og udvikling og er et vigtigt redskab til udvikling af personlige, sociale og kulturelle kompetencer.

Vi har en anerkendende tilgang til barnet, hvilket betyder, at vi respekterer børnenes forskellighed og giver plads til variation og særegenhed. Som voksne opfatter vi os selv som aktive rollemodeller, der hver især repræsenterer forskellige personlige og didaktiske kompetencer, som vi søger at udnytte gennem en bred vifte af aktiviteter.

Respekten for forskellighed går igen i vores pædagogiske tilgang til børnene. Vi lægger vægt på, at børnene lærer at respektere deres kammeraters forskellighed, samt at motiver skal tolkes ud fra et individuelt perspektiv. Det er vores erfaring, at børnene trives og at konflikter minimeres ved denne tilgang. Samtidig tolererer vi ikke mobberi og grimt sprog mellem børnene.

 

Her kan du se en præsentationsvideo af hver SFO:

 

Præsentationsvideo afdeling Byvang

Præsentationsvideo afdeling Lindegård

 

Afdeling Lindegårds SFO

 

SFO’en på afdeling Lindegård har egne lokaler i den ene klynge på skolen. Vi har også et stort, udendørs, nyistandsat legeområde samt ”Tumleren” og ” Byggeren”.

 

Den indendørs del af SFO’en rummer:

 • Caféen, som er vores hjerte. Her kan man spise en mad, hygge i sofaen og se på fisk eller tegne.

 • Legorummet, som er et stort rum med mulighed for at bygge Lego og lave kreative aktiviteter.

 • Et spillerum med brætspil og kortspil.

 • Et stort puderum med hems og masser af puder til at bygge med.

 • Et krearum med mulighed for mange kreative aktiviteter.

 • Et Wiirum, hvor der spilles Wii i de mørke måneder. Fra maj måned fungerer Wiirummet som base for MiniSFO.

 • Et aktivitetsrum med legekroge og et stort active board på gulvet. Boardet fungerer som en kæmpe Ipad, man kan spille og lave opgaver på. I stedet for at sidde stille skal man bare bevæge sig rundt på gulvet.

 • Et 3. klasses rum, hvor der kun er adgang for 3. klasserne. Her afholdes bl.a. filmeftermiddage, Singstar konkurrencer og sommetider fælles spisning.

 • Tumleren, som er en stor tumle sal, der næsten dagligt er åben om morgenen og om eftermiddagen. Her spilles forskellige boldspil og leges bevægelses lege.

 

Den udendørs del af SFO’en rummer:

 • Kørselsområde til vores mooncars.

 • Minilegepladsen, hvor der er klatrestativer, gynger, hængekøjer og bold bane.

 • Et sandkasseområde.

 • Et stort, grønt område til f.eks. at spille rundbold på og lege udendørslege.

 • ”Byggeren”. Her har vi træværksted, hvor man kan hamre og save og måske bygge en fuglekasse.

 • Et thehus med naturværksted, køkken og toiletter.

 • Et snittehus, hvor man kan sidde inde og snitte eller sidde ved sommerbålpladsen.

 • Et bålhus til vinterbål.

 • Stalden. Her har vi dyrehold, som børnene er med til at passe.

 • Et halmhus med mulighed for at lege med halm og halmballer.

 • ”Bakken,” hvor vi kan kælke om vinteren og trille æg til påske.