Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for teamdannelse

Alle lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere arbejder sammen i teams efter følgende principper:

Definition

Et team består af en gruppe voksne, der indgår i en formelt organiseret samarbejdsrelation og i hverdagen har ansvaret for elevernes alsidige udvikling i et antal klasser. Medarbejderne i teamet har et forpligtende samarbejde om og ansvar for planlægning, gennemførelse og evaluering af såvel sociale og faglige sider af undervisningen for elevgruppen.

Teamdannelse

Et team består af alle lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere omkring eleverne, der går i de klasser, som teamet dækker. Et team dannes af medarbejdere med de fornødne forskellige og komplementerende faglige og personlige kompetencer.

Alle lærere er kernelærere i ét team. En lærer kan desuden være ressourcelærer med få timer i et andet team.

Et team dannes, så det i videst mulige omfang indeholder både ældre og unge, erfarne og uerfarne medarbejdere. Det er ledelsens ansvar at organisere teamdannelsen i samarbejde med de involverede medarbejdere efter de aftalte principper og aktuelle behov.

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen november 2016.

Senest opdateret: marts 2020.